071 - 36361020
آرمینTLD آرمینTLD آرمینTLD آرمینTLD آرمینTLD

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید

پسوند مدت ثبت انتقال تمدید
.ir یکساله 6500 تومان 6500 تومان 6500 تومان
.co.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان
.ac.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان
.id.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان
.net.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان
.org.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان
.gov.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان
.sch.ir یکساله 5500 تومان 5500 تومان 5500 تومان

تمامی سرویس ها پس از واریز وجه به صورت آنی و آنلاین فعال می گردد

هزینه ثبت دامنه 5 ساله برای دامنه های ملی (IR) نقطه ای آر 13500 تومان می باشد

گروه طراحی آرمین