با توجه به افزایش کم سابقه نرخ ارز در یک ماهه اخیر، که باعث افزایش هزینه های دامنه شده است و با در نظر گرفتن ثبات نسبی نرخ ارز، بروزرسانی نرخ دامنه ها در صفحه دامنه وب سایت شرکت انجام شده است که میتوانید با مراجعه به آن از تغییرات صورت گرفته مطلع شوید.
روند افزایش قیمت دامنه های سرویس نمایندگی دامنه از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۱۴ آغاز خواهد شد.
با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، لازم است تا اطلاع ثانوی نسبت به بررسی روزانه قیمت های دامنه از طریق صفحه دامنه وب سایت شرکت اقدام فرمایید. بدیهی است پس از ثبات نسبی نرخ ارز، روند تغییر قیمت های دامنه مانند سابق و با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.


Saturday, December 3, 2016

« بازگشت