همانطور که احتمالا اطلاع دارید، در چند ماه گذشته شاهد افزایش نرخ دلار بوده ایم که این موضوع باعث افزایش هزینه های سرویس دامنه شده است. ArminWebHost (مانند دفعات قبل) در جهت حمایت از شما کاربران و نمایندگان گرامی و جلوگیری از تغییرات مداوم نرخ دامنه ها، هیچگونه تغییری در قیمت های دامنه تا ایجاد ثبات نسبی نرخ دلار ایجاد نکرد تا در آرامش به پیشرفت کسب و کار خود بپردازید.

هم اکنون با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، بروزرسانی نرخ دامنه ها در صفحه نمایندگی دامنه وب سایت شرکت انجام شده است که میتوانید با مراجعه به آن از تغییرات صورت گرفته مطلع شوید.


تغییرات اعمال شده در این بروزرسانی:
- افزایش قیمت برخی از پسوندهای دامنه با توجه به افزایش نرخ دلار
- کاهش قیمت برخی از پسوندهای دامنه با توجه به کاهش قیمت آنها
- ثبات قیمتی برای برخی از پسوندها با به حداقل رساندن سود
- اعمال تخفیف های بی نظیر بر روی ۱۸ پسوند دامنه


Tuesday, November 8, 2016

« بازگشت