نمایندگی دامنه بین المللی

 • پلن برنزی

  100,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • امکان اتصال به WHMCS
   امکان اتصال به درگاه های پرداخت
   کنترل پنل فوق حرفه ای Resello
   نمایندگی کاملا رایگان بوده و مبلغ دریافتی فقط جهت شارژ حساب شما بوده و میتوانید به همان میزان دامنه ثبت نمایید
 • پلن نقره ای

  500,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • امکان اتصال به WHMCS
   امکان اتصال به درگاه های پرداخت
   کنترل پنل فوق حرفه ای Resello
   نمایندگی کاملا رایگان بوده و مبلغ دریافتی فقط جهت شارژ حساب شما بوده و میتوانید به همان میزان دامنه ثبت نمایید
 • پلن طلائی

  1,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • امکان اتصال به WHMCS
   امکان اتصال به درگاه های پرداخت
   کنترل پنل فوق حرفه ای Resello
   نمایندگی کاملا رایگان بوده و مبلغ دریافتی فقط جهت شارژ حساب شما بوده و میتوانید به همان میزان دامنه ثبت نمایید
 • پلن پلاتینیوم

  5,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • امکان اتصال به WHMCS
   امکان اتصال به درگاه های پرداخت
   کنترل پنل فوق حرفه ای Resello
   نمایندگی کاملا رایگان بوده و مبلغ دریافتی فقط جهت شارژ حساب شما بوده و میتوانید به همان میزان دامنه ثبت نمایید
 • پلن آرمین

  10,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • امکان اتصال به WHMCS
   امکان اتصال به درگاه های پرداخت
   کنترل پنل فوق حرفه ای Resello
   نمایندگی کاملا رایگان بوده و مبلغ دریافتی فقط جهت شارژ حساب شما بوده و میتوانید به همان میزان دامنه ثبت نمایید